Firma Oferta Kompetencje Kontakt Analizy  
   
             
             
opis

podstawowe
funkcje


schemat
działania


usługi

demo
 

Usługi powiązane z produktem:

  • Instalacja i konfiguracja urządzeń transmitujących dane z liczników;
  • Projekt integracji z działającymi w środowisku klienta licznikami połączony z wdrożeniem usługi;
  • Opracowanie dokumentacji rozwiązania;
  • Szkolenia użytkowników Systemu;
  • Możliwość przesyłania raportów w postaci wydrukowanej wraz z wnioskami i uwagami dotyczącymi zużycia energii i rozliczeń.

Do korzystania z Systemu wystarcza komputer z podłączonym łączem internetowym i działającą przeglądarką WWW.
W ramach eksploatacji naszego Systemu możliwe jest również skorzystanie z dodatkowych usług w zakresie doradztwa przy optymalizacji
kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

Liberalizacja rynku energii elektrycznej i jego pełne otwarcie w dn. 1 lipca 2007 umożliwia jej odbiorcom swobodny wybór dostawcy
energii.
W negocjacjach z potencjalnym nowym (tańszym) dostawcą energii istotnym elementem jest przedstawienie pełnej informacji
o dotychczasowym zużyciu energii (profile obciążenia, ilość energii przypadajaca na wybrane strefy czasowe).
Akwizycja tej informacji jest możliwa z naszego Systemu.