Firma Oferta Kompetencje Kontakt Analizy  
   
             
             
opis

podstawowe
funkcje


schemat
działania


usługi

demo
 

System Internetowego Monitorowania Zużycia Energii Elektrycznej SIMZE przeznaczony jest dla firm, które chcą zmniejszyć rachunki
za zużycie energii elektrycznej i na bieżąco kontrolować gospodarkę energetyczną przy minimalnym wysiłku organizacyjnym i finansowym.

System SIMZE umożliwia kolekcjonowanie i analizowanie danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej.
Przechowywane są one w bazie danych Systemu, do której użytkownik ma dostęp z poziomu portalu internetowego. Prezentacja danych
jest możliwa poprzez szereg raportów analitycznych w postaci wykresów dla różnych okresów czasu oraz jako zestawienia rozliczeniowe.

Korzyści wynikające z zastosowania SIMZE:

 • Możliwość doboru optymalnej grupy taryfowej;
 • Optymalizacja mocy umownej;
 • Kontrola wielkości współczynnika tangens i pośrednio pracy urządzeń kompensujących energię bierną;
 • Kontrola comiesięcznych rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej;
 • Obserwacja produkcji/eksploatacji przez cykliczną analizę zużycia energii (zwłaszcza w okresie dobowym);
 • Kontrola przesyłu danych pomiarowych z układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 • Kontrola poprawności pomiaru zużytej energii elektrycznej i wykorzystanej mocy;
 • Weryfikacja przedsięwzięć energooszczędnych wprowadzanych u odbiorcy;
 • Uzyskiwanie profili obciążenia dla wybranych okresów czasu i możliwość ich archiwizacji celem późniejszego ich wykorzystania;
 • Kontrola energii zużywanej przez pododbiorców wraz z możliwością ich rozliczania (warunkiem jest ich opomiarowanie
  przy wykorzystaniu liczników elektronicznych wyposażonych w moduły transmisji danych pomiarowych);
 • Bezpieczeństwo danych historycznych uzyskiwanych z układu pomiaroworozliczeniowego odbiorcy
  (dane są gromadzone niezależnie w 2 lokalizacjach i okresowo archiwizowane).

Zdobyliśmy główną nagrodę w kategorii innowacyjna usługa za "Usługę optymalizacji kosztów i monitorowania zużycia energii
elektrycznej z zastosowaniem Systemu Internetowego Monitorowania Zużycia Energii Elektrycznej (SIMZE)
".

Konkurs Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw skierowany jest do firm sektora MŚP regionu, które mogą poszczycić się sukcesami
w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi.

Komisja konkursowa doceniła m.in. innowacyjność naszej usługi, jej przewagę nad innymi konkurencyjnymi rozwiązaniami
oraz korzyści jakie wiążą się z jej zastosowaniem u odbiorców energii elektrycznej.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 18 października br., podczas konferencji "Eksport dla innowacji czy innowacje dla eksportu?",
która jest głównym regionalnym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Logowanie
SIMZE