Firma Oferta Kompetencje Kontakt Analizy  
   
             
             
opis

podstawowe
funkcje


schemat
działania


usługi

demo
 

Podstawowe funkcje SIMZE:

  • Raporty graficzne dotyczące wykorzystania mocy czynnej i biernej;
  • Rejestracja przekroczeń mocy umownej;
  • Raporty graficzne przedstawiające wykorzystanie współczynnika tangens;
  • Raporty graficzne obrazujące zużycie czynnej i biernej energii elektrycznej;
  • Raporty dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych grupy taryfowej wykorzystywanej do rozliczeń
    z dostawcą energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych;
  • Raporty rozliczeniowe analizujące rozliczenia w dostępnych grupach taryfowych;
  • Raporty dot. poprawności pomiaru energii elektrycznej.