Firma Oferta Kompetencje Kontakt Analizy  
   
             
             
  W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. "Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw", zapraszamy do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji doradztwa z zakresu efektywności energetycznej w ramach ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Projekt "Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw" jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania oferty upływa 09.01.2014 r. o godzinie 15:00.

Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (PDF i WORD)